titul
 prezence  EZS  EWAS  PTV  PBU  Galerie  Navody  Mapa

 Elektronická   Požární    Signalizace

Elektrická požární signalizace je soubor přístrojů sloužících k preventivní ochraně objektu před požárem tím , že opticky a akusticky signalizuje místo vzniku požáru . Zařízení EPS je tedy nutno chápat jako pomocné zařízení , které slouží k podstatnému zkrácení doby od zjištění požáru k potřebnému protipožárnímu zákroku . Instalací EPS není však řešena komplexní ochrana objektu před požárem . Uživatel se tím nezbavuje zodpovědnosti za veškerá jiná protipožární opatření v souladu s platnými předpisy . Instalujeme nejčasteji systémy EPS českého výrobce LITES Liberec . Na veškeré komponenty EPS poskytuje výrobce záruku dva roky . Na sortiment námi používaných požárních prvků zajistíme záruční i pozáruční servis a případně každoroční funkční zkoušku zařízení . Servis pro zařízení EPS zajistíme do 24. hodin . V případě složitější opravy nebo nutnosti výměny části zařízení zajistíme opravu do pěti dní . Zařízení EPS se nejčasteji skládá z ůstředny ( vyhodnocuje signály vysílané různými hlásiči požáru ) , samočinných hlásičù ( vysílají při překročení jedné nebo více charakteristických veličin požáru výstupní signál ) , tlačítkových hlásičů ( uvádí se do činnosti působením osoby ) , doplňujících zařízení ( signální svítidla , signalizační panely, výstražné sirény a ostatní prvky ) a příslušenství ( zkušební tyče , zkušební láhve a pod. ) .

lites1 lites1 lites1 lites1 lites1 lites1