titul
 prezence  EWAS  EPS  PTV  PTV  Galerie  Navody  Mapa

Elektronicá    Zabezpečovací     Signalizace

Elektrická zabezpečovací signalizace řeší otázky zabezpečení majetku , osob a informací . Zařízení slouží k včasné signalizaci nežádoucího vniknutí do střeženého prostoru (objektu) nebo k detekci nežádoucí činnosti osob . Zařízení EZS je tedy nutno chápat jako pomocné zařízení , které slouží k podstatnému zkrácení doby od zjištění neoprávněného vniknuí do objektu k potřebnému zákroku . Instalací EZS není však řešena komplexní ochrana objektu před neoprávněným vnikem . Instalujeme nejčastěji systémy EZS kanadského výrobce PARADOX a českého výrobce EZS JABLOTRON . Na komponenty EZS poskytujeme samozřejmě záruku dva roky . Na sortiment námi používaných bezpečnostních prvkù zajistíme záruční i pozáruční servis a případně každoroční funkční zkoušku zařízení . Servis pro zařízení EZS zajistíme do 48. hodin . V případě složitější opravy nebo nutnosti výměny části zařízení zajistíme opravu do pěti dnů . Zařízení EZS se většinou skládá z ústředny ( přijímá a vyhodnocuje signály vysílané detektory ) , infrapasivních detektorů pohybu ( reagují na teplotu a pohyb ) , audiodetektorů ( reagují nejčastěji na zvuk tříštícího se skla ) , magnetických a otřesových kontaktù ( na otevření oken a dveří ) a signalizačních zařízení ( sirény , tel. nebo GSM komunikátory).

Par1 Par2 Par3 Par4 Par5